Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) διοργανώνει τα ακόλουθο σεμινάριο