Ο τομέας της ενέργειας και ειδικά οι κλάδοι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) πέραν πάσης αμφιβολίας μπορεί να συμβάλει άμεσα στην στήριξη της πληγείσας  κυπριακής οικονομίας.

Η έγκριση του προϋπολογισμού για το ειδικό ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ, θα δώσει ώθηση σε επιχειρήσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερμομόνωσης κτιρίων, εξοικονόμησης ενέργειας, κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων, κουφωμάτων, οικοδομικών έργων καθώς και παροχείς υπηρεσιών όπως αρχιτέκτονες και συμβούλους μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.  

Επιπρόσθετα, τα σχέδια παροχής χορηγιών για επενδύσεις σε τεχνολογίες ΑΠΕ και ΕΞΕ που χρηματοδοτούνται από το ειδικό ταμείο θα μπορέσουν να στηρίξουν ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων μας και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των Κυπριακών επιχειρήσεων.  

Σημειώνεται, ότι ο προϋπολογισμός του ειδικού ταμείου δεν επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό γιατί τα έσοδα του προέρχονται από την εισφορά του κάθε καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των λογαριασμών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) θα συνεχίσει με όλες τις δυνάμεις της να στηρίζει τον τομέα της ενέργειας και καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να πράξουν το ίδιο για το καλό της οικονομίας μας