Στο πλαίσιο ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο το Β’ εξάμηνο του 2012, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων προχώρησε στην έκδοση του «OEB Newsletter on Cypriot – EU Presidency». Η έκδοση είναι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει ανασκόπηση των σημαντικότερων αποφάσεων, εξελίξεων και εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Το newsletter αποστέλλεται σε όλες τις εργοδοτικές οργανώσεις – μέλη της BUSINESSEUROPE, της BUSINESSMED, σε όλα τα μέλη της ΟΕΒ, καθώς και σε άλλους.

 

Το newsletter είναι επίσης διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της ΟΕΒ www.oeb.org.cy.