Δημόσια έκκληση προς την Κυβέρνηση και Βουλή των Αντιπροσώπων απευθύνει η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για να εργαστούν έντονα και συντονισμένα προς την Ελληνική Κυβέρνηση και Βουλή ώστε να αρθεί η διάταξη νόμου της Ελλάδας με την οποία επιβάλλεται φόρος ύψους 26% επί της αξίας εισαγωγής κυπριακών προϊόντων.

Η φορολογία αυτή, έστω και εάν θα επιστρέφεται μετά από τρεις μήνες, αποτελεί σημαντικό κόστος σε βάρος της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών προϊόντων και αντίκειται σε βασικές πρόνοιες του ευρωπαϊκού κεκτημένου που αφορούν την ενιαία αγορά.

Σε συνέχεια σχετικών επιστολών της ΟΕΒ προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Οικονομικών, η ΟΕΒ καλεί την Κυβέρνηση όπως σε περίπτωση που δεν καρποφορήσουν οι προσπάθειες της, να απευθυνθεί προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για διερεύνηση της συμβατότητας της συγκεκριμένης ελληνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η ΟΕΒ, πέραν του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων (ΣΕΒ) της Ελλάδας, βρίσκεται επίσης σε στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις της Ιρλανδίας και Βουλγαρίας τα μέλη των οποίων επίσης επηρεάζονται από την ίδια νομοθεσία της Ελλάδας. Σχετικές παραστάσεις έγιναν ήδη από όλες τις πιο πάνω οργανώσεις προς την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων BUSINESSEUROPE, από την οποία ζητείται η παρέμβαση, προς τα αρμόδια σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.