Η καινοτομία έχει ιστορικά αλλά και εμπειρικά αποδειχθεί ότι, αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας αφού αποδεδειγμένα συνεισφέρει στην εξωστρέφεια των οικονομιών και των επιχειρήσεων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην κοινωνική ευημερία των χωρών.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) τονίζει για πολλοστή φορά ότι η σημερινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία μας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ανάπτυξη. Η εφαρμογή της καινοτομίας σε όλους τους τομείς ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αναβαθμίζοντας την παραγωγικότητα, την ποιότητα, την προστιθέμενη αξία, την εικόνα στην αγορά και την ικανοποίηση των αγοραστών ή συνεργατών.

Ο επιχειρηματικός κόσμος χρειάζεται την καινοτομία, τις προκλήσεις και τις καινούργιες, πρωτότυπες ιδέες που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη. Η μικρή μας χώρα με άφθονο πνευματικό πλούτο και ευρηματικούς επιχειρηματίες, μπορεί να πετύχει πολλά στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Γι’ αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από την κυβέρνηση έτσι ώστε να λάβει τα απαραίτητα βήματα για να ενθαρρύνει και ενισχύσει την ιδιωτική πρωτοβουλία στον τομέα αυτό.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, η ΟΕΒ έχει καθιερώσει το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας ως την ανώτατη διάκριση επιβράβευσης της καινοτομικής προσπάθειας των κυπριακών επιχειρήσεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα, την αποδοτικότητα, την προσφορά νέων ή καλύτερων υπηρεσιών ή προϊόντων. Η Κύπρος έχει αρκετές καινοτόμες επιχειρήσεις τις οποίες πρέπει έμπρακτα να στηρίξει.