Η ΟΕΒ με στόχο το συνεχή εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, διοργανώνει εκπαιδευτικό  πρόγραμμα με τίτλο «Ανάλυση των Κινδύνων στους Χώρους Εργασίας», το οποίο θα διεξαχθεί στις 5 – 6 Φεβρουαρίου 2013 στο Ξενοδοχείο HΙLTON στη Λευκωσία.
 
Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο και το πρόγραμμα για το πιο πάνω σεμινάριο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην ΟΕΒ, Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου, Λευκωσία, τηλ.: 22665102 Fax: 22666661 email: ageorgiou@oeb.org.cy  ή μπορείτε να μας επισκεφτείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.oeb.org.cy  

Υπενθυμίζουμε ότι το πιο πάνω σεμινάριο αποτελεί την Πρώτη Φάση του προγράμματος επιμόρφωσης των Λειτουργών Ασφάλειας στα θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία. Ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από την TÜV Academy και πληρεί τα κριτήρια και απαιτήσεις που τέθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφορικά με την επάρκεια εκπαίδευσης των Λειτουργών Ασφάλειας