Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), τονίζει για ακόμα μια φορά ότι ανάπτυξη της οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί με τη λήψη τολμηρών αποφάσεων. Μόνο έτσι μπορεί ν’ ανατραπεί η αρνητική ψυχολογία και να δημιουργηθεί ευνοϊκό οικονομικό και επενδυτικό κλίμα με βάση την εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και σταθερότητα της οικονομικής μας πολιτικής. Αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο τόσο για τις επιχειρήσεις/επενδυτές όσο και για την οικονομία του τόπου.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, η ΟΕΒ επαναλαμβάνει τα ακόλουθα:

Παραχώρηση φορολογικής αμνηστίας για όσα κεφάλαια επιστραφούν από το εξωτερικό από Κύπριους πολίτες νοουμένου ότι θα επενδυθούν για την αγορά οικιστικών μονάδων, κτιρίων, επιχειρήσεων, εξοπλισμού και γενικά επενδυθούν ωφέλιμα, εντός δύο ετών τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν στην Κύπρο για τουλάχιστον πέντε έτη.

Εξαγγελία ελκυστικών μέτρων/κινήτρων για προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Κύπρο (πχ μηδενικός φορολογικός συντελεστής για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, παράκαμψη / επίσπευση χρονοβόρων και σε ορισμένες περιπτώσεις αχρείαστων γραφειοκρατικών διαδικασιών, κλπ.) σε όλους τους τομείς που προσφέρονται, όπως τον τομέα των εξειδικευμένων υπηρεσιών, ακινήτων, τουρισμού εκπαίδευσης, υγείας, ναυτιλίας και στον μεγάλο τομέα της ενέργειας.

Κατάργηση της πληρωμής μεταβιβαστικών / υποθηκευτικών τελών και ΦΠΑ στις περιπτώσεις αναδιάρθρωσης / μη-εξυπηρετουμένων δανείων.

Συνεχής προσπάθεια για μείωση της γραφειοκρατίας του δημοσίου τομέα με την απλοποίηση/κατάργηση διαδικασιών, τροποποίηση νομοθετικών ρυθμίσεων, κλπ. Ταυτόχρονα, η επίσπευση αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από κρατικές υπηρεσίες θα διευκολύνει ξένους και Κύπριους επενδυτές.

Το περιβάλλον στο οποίο προσπαθούν να λειτουργήσουν και να επιβιώσουν σήμερα οι επιχειρήσεις δεν έχει καμία ομοιότητα με τις συνθήκες του πρόσφατου παρελθόντος.

Δυστυχώς παρατηρείται μια έκτακτη κατάσταση η οποία ευελπιστούμε ότι δεν διαρκέσει πολύ και επομένως η πολιτεία θα πρέπει να δείξει την απαιτούμενη τόλμη στη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων αλλά και κατανόηση στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.