Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος και επεξεργασίας νερού για συμμετοχή στην 9η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας “SAVENERGY 2013” και την 6η Έκθεση Τεχνολογιών Νερού και Περιβάλλοντος “ENVIROTEC 2013”, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2013. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ζήτησης διαδραμάτισε η εξαγγελία από την κυβέρνηση του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Το αυξημένο ενδιαφέρον επιβεβαιώνει την προηγούμενη ανακοίνωση της ΟΕΒ ότι η εξαγγελία του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για επενδύσεις σε τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) θα δώσει ώθηση σε επιχειρήσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερμομόνωσης κτιρίων, εξοικονόμησης ενέργειας, κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων, κουφωμάτων, οικοδομικών έργων καθώς και παροχείς υπηρεσιών εξοικονόμηση ενέργειας. Σημειώνεται ότι οι κλάδοι αυτοί έχουν επηρεαστεί τα μέγιστα από την κρίση στην οικοδομική βιομηχανία. 

Η ΟΕΒ χαιρετίζει την απόφαση εξαγγελίας των σχεδίων παροχής χορηγιών για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα και αναμένει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού θα προχωρήσει άμεσα και στην εξαγγελία των υπολοίπων σχεδίων παροχής χορηγιών για επενδύσεις σε τεχνολογίες και προϊόντα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας. Μια τέτοια ενέργεια θα δώσει ώθηση πέρα του κλάδου των φωτοβολταϊκών συστημάτων και στους υπόλοιπους κλάδους του τομέα της ενέργειας.

Επιπρόσθετα, η ΟΕΒ και οι Επιχειρηματικοί Συνδέσμοι – Μέλη της είναι στη διάθεση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, για συζήτηση και καθορισμό, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος 2014-2020, προγραμμάτων προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί την καθαρότερη μορφής ενέργειας και συμβάλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας.