Η βαθιά οικονομική κρίση στον τόπο δεν άφησε ανεπηρέαστο τον Τομέα της Μεταποίησης το 2013. Η πτώση του ρυθμού ανάπτυξης του Μεταποιητικού Τομέα έφτασε το -8,9% σε σύγκριση με -7,4% το 2012. Η συνεισφορά του στο ΑΕΠ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2012, δηλαδή στο 5,1%.

Παρά την επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας των βιομηχανικών μονάδων στην Κύπρο, η ΟΕΒ θεωρεί τον Τομέα της Μεταποίησης ως βασικό παράγοντα για σταθερή οικονομική ανάπτυξη και με τεράστιες προοπτικές συνεισφορές στον τόπο, γι’ αυτό συνεχίζει τις προσπάθειες για βελτίωση των παραμέτρων που επηρεάζουν τον τομέα.

Κατά τον χρόνο που πέρασε και με τα δεδομένα της οικονομίας, η διατήρηση των επιπέδων ανταγωνιστικότητας αλλά και των θέσεων εργασίας ήταν κρίσιμης σημασίας για την ΟΕΒ. Για το λόγο αυτό η ΟΕΒ έχει προβεί σε διαβήματα προς αρμόδιους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες έτσι ώστε να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του τομέα της βιομηχανίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν την ΟΕΒ κατά το 2013 είναι τα ακόλουθα:

– Η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους των βιομηχανιών για διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη δραστηριότητα αναπτύχθηκε στη συγκράτηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, μισθολογίου, νερού, δημοτικών τελών, ενοικίου στις βιομηχανικές περιοχές και ζώνες, περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, κ.α.

– Η σταθερότητα και ευρωστία της Κυπριακής Βιομηχανίας συνδέεται άμεσα με τη συγκράτηση των συνεχώς αυξανόμενων ποσοστών ανεργίας. Τα σχέδια που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση και την ΑνΑΔ.

– Η εξασφάλιση αυξημένων ευρωπαϊκών κονδυλίων για στήριξης της βιομηχανίας και την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας μέσω των διαφόρων Χρηματοδοτικών Σχεδίων αποτελούν καθοριστικούς σταθεροποιητικούς παράγοντες τη δύσκολη αυτή περίοδο.

– Η συνέχιση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες εκθέσεις του εξωτερικού – παρά τον περιορισμό των σχετικών κονδυλίων από το κράτος κατά το 2013, η διερεύνηση ξένων αγορών και η προβολή προϊόντων στο εξωτερικό είναι σημαντική για την προώθηση των εξαγωγών.

Η πορεία του Τομέα της Βιομηχανίας θα συζητηθεί κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Μαΐου 2014, στο Ξενοδοχείο Hilton Park. Στη Συνέλευση θα παρευρεθεί και μιλήσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος αναστασιάδης.