Ο Τομέας των Υπηρεσιών ο οποίος για δεκαετίες αποτελούσε το μοχλό ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας, παρουσίασε κατά το 2013 επιβράδυνση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Οι δε υποτομείς του που αφορούν τη διαχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας και την εκπαίδευση ήταν οι μοναδικοί σ΄ ολόκληρο το φάσμα οικονομικής δραστηριότητας που παρουσίασαν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης

Σ΄ ότι αφορά τον Τουρισμό, ο οποίος αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους υποτομείς των Υπηρεσιών, κατά το 2013 παρουσίασε πτώση στις αφίξεις τουριστών κατά 2,4% φθάνοντας στα 2.405,4 εκ. από 2.464,9 εκ. το 2012. Παρά την αύξηση της τουριστικής κίνησης από τη Ρωσία (από 474 χιλιάδες το 2012 σε 608 χιλιάδες το 2013), μείωση παρατηρήθηκε κυρίως στις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο από το οποίο προέρχεται το 37% της τουριστικής κίνησης (από 959 χιλιάδες το 2012 σε 891 χιλιάδες το 2013) και από τη Γερμάνια, Ελλάδα, Ολλανδία και Ιταλία. Ενώ παρατηρήθηκε μείωση στην τουριστική κίνηση, τα έσοδα από τον τουρισμό το 2013 αυξήθηκαν στα €2.082,4 εκ. σε σύγκριση με €1.927,7 εκ. το 2012 ή κατά 8%.

Η ΟΕΒ πραγματοποιώντας επαφές και συναντήσεις με την Κυβέρνηση, τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα και τον ΚΟΤ, στήριξε και προώθησε την γρήγορη εφαρμογή των μέτρων για ενίσχυση του τουρισμού που καθορίζονται μέσα στο στρατηγικό πρόγραμμα που ετοίμασε ο ΚΟΤ. Τα μέτρα που προωθούνται αφορούν σειρά κινήτρων και πολιτικές που η σύντομη εφαρμογή τους θα συμβάλει στον εμπλουτισμό και αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος.

Η πορεία του Τομέα των Υπηρεσιών θα συζητηθεί κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Μαΐου 2014, στο Ξενοδοχείο Hilton Park. Στη Συνέλευση θα παρευρεθεί και μιλήσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος αναστασιάδης.