Η Επιτροπή του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας σε πρόσφατη συνεδρία της, αφού αξιολόγησε όλες τις αιτήσεις που είχαν ληφθεί για τον 7ο διαγωνισμό του Βραβείου Καινοτομίας 2013, αποφάσισε τη βράβευση τεσσάρων επιχειρήσεων/υπηρεσιών. Από ένα βραβείο θα απονεμηθεί στους τομείς της Γεωργίας, της Βιομηχανίας, των Υπηρεσιών και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Η ανακοίνωση των βραβευθέντων θα γίνει σε ειδική τελετή απονομής του Βραβείου Καινοτομίας η οποία θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου. Κατά την ίδια τελετή θα απονεμηθούν και τα Βραβεία Έρευνας που διοργανώνει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Τα βραβεία θα προσκληθεί ν’ απονείμει η ΑΕ Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κος Νίκος Αναστασιάδης.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία για το διαγωνισμό απονομής Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας ανήκει στην Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και υλοποιείται κάθε χρόνο με τη συνεργασία και τη στήριξη τόσο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όσο και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

Η ΟΕΒ και τα μέλη της ανεξάρτητης Επιτροπής του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή στο φετινό διαγωνισμό γιατί σε μια περίοδο βαθειάς οικονομικής κρίσης που περνά ο τόπος μας, οι επιχειρήσεις και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας απαντούν με την καινοτομία. Η καινοτομία, εφαρμογή ή δημιουργία δηλαδή κάτι καινούργιου, αποτελεί σήμερα την πιο αποτελεσματική απάντηση στα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας.