Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει τους Κύπριους επιχειρηματίες ότι στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους Κατοίκους της Κύπρου» προσφέρονται δωρεάν μαθήματα της ελληνικής γλώσσας για τη σχολική χρονιά 2012-2013.

Το πρόγραμμα εκμάθησης θα τεθεί σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2012 και θα ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση 50 συνολικά συναντήσεων. Οι συναντήσεις θα είναι διάρκειας 90 λεπτών και θα πραγματοποιούνται δυο φορές την εβδομάδα.

Σημειώνεται ότι για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα χωριστούν σε μικρές ομάδες των 10–15 ατόμων και θα διδαχθούν από έμπειρους καθηγητές ειδικά καταρτισμένους στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα διερευνήσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης των μαθημάτων στον χώρο εργασίας των ξενόγλωσσων εάν και εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός εκπαιδευομένων και κατάλληλος και ασφαλής χώρος για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Υπογραμμίζεται ότι η πιστοποίηση για γνώση της Ελληνικής γλώσσας προνοείται από τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 2009 (Ν.143(Ι)/2009) για τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν στην χώρα μας. Επομένως, το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί για προετοιμασία για τις σχετικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την πιστοποίηση της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ερατώ Ιωάννου-Μουστάκα στο τηλ.: 22-800933.