Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMEST 2 διοργανώθηκε με επιτυχία στις 19 Απριλίου 2013 στην Κύπρο το «Εθνικό Εργαστήρι για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. Στο εργαστήρι συμμετείχαν στελέχη από ΜΜΕ από όλο το φάσμα της βιομηχανίας στην Κύπρο, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι συνδέσμων.

Την ημερίδα χαιρέτισε ο Γενικός Διευθυντής του CYS ο οποίος τόνισε ότι η τυποποίηση είναι ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό και ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να συμμετέχουν, εάν επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Το εθνικό αυτό εργαστήρι είχε την υποστήριξη του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) αλλά και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), οι οποίες τόνισαν ότι η ποιότητα αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για να ξεπεραστεί η κρίση και να αποκτήσει η οικονομία τη σταθερότητα της.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από λειτουργό του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει ο CYS ειδικά για τις ΜΜΕ, ώστε να ενισχυθεί η συμβολή τους στις δραστηριότητες τυποποίησης.

Στο εργαστήρι συμμετείχε επίσης και εκπρόσωπος από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης CEN και CENELEC, η οποία παρουσίασε τις ιστοσελίδες οι οποίες σχεδιάστηκαν ειδικά για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ότι αφορά τα πρότυπα, εμπειρίες άλλων ΜΜΕ που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή κοινότητα αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που είναι υπεύθυνα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ΜΜΕ στον τομέα της τυποποίησης σε όλη την Ευρώπη.

Στο δεύτερο τμήμα του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες των τεχνικών εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτρόπων και τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους αυτή, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Τόνισαν επίσης ότι η εφαρμογή των προτύπων είναι μια επένδυση η οποία με την πάροδο του χρόνου θα προσθέσει αξία στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και θα αποτελέσει το εργαλείο για νέους ορίζοντες.

Το εργαστήρι αυτό αποτελεί τμήμα μιας σειράς σεμιναρίων που διοργανώθηκαν σε όλη την Ευρώπη και το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο προωθηθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στην τυποποίηση.