Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMEST 2 διοργανώνεται στις 19 Απριλίου 2013 στην Κύπρο το «Εθνικό Εργαστήρι για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. Το Εργαστήρι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς σεμιναρίων που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος SMEST 2 σε 18 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών(EFTA), με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της εμπλοκής των ΜΜΕ στην τυποποίηση.

Τα εργαστήρια έχουν στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ της τυποποίησης και των ΜΜΕ στους τομείς της ενημέρωσης, πληροφόρησης και συμμετοχής. Το πρόγραμμα SMEST 2 στηρίζεται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τον EFTA και διευθύνεται από μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης CEN και CENELEC και τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Κατά τη διάρκεια του εθνικού εργαστηρίου, οι ΜΜΕ και οι εκπρόσωποι τους θα ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο τα πρότυπα και η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή τυποποίηση μπορούν να βελτιώσουν τις εργασίες της επιχείρησης τους. Επίσης θα γίνει παρουσίαση των εμπειριών τους αλλά και των πλεονεκτημάτων που αποκόμισαν σε ατομικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες τυποποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το πρόγραμμα του εργαστηρίου και τις δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22 411442 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.theophanous@cys.org.cy, κα Μαρία Θεοφάνους CYS. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.