Οι οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ συνήλθαν στις 9 Οκτωβρίου 2012  και εξέτασαν στα συλλογικά τους όργανα την πρόταση της Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αναδιαμόρφωση του συστήματος της ΑΤΑ. Στο πλαίσιο της συνάντησης αποφασίστηκε η εισήγηση της αναπροσαρμογής της πρότασης της Υπουργού ως εξής:

  1. Οι οποιεσδήποτε μισθολογικές αναπροσαρμογές παγοποιούνται για όλη την περίοδο που θα διαρκέσει το Μνημόνιο.
  2. Μετά τη λήξη της παγοποίησης η αναπροσαρμογή των μισθών θα γίνεται μία φορά το χρόνο.
  3. Μετά τη λήξη της παγοποίησης η αναπροσαρμογή θα πρέπει να συνδυάζεται με την αύξηση της παραγωγικότητας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα στη βάση κριτηρίων που θα αποφασιστούν μέχρι τις 31/12/2012.
  4. Στην περίπτωση που δεν παρατηρηθεί θετική ανάπτυξη της οικονομίας κατά το έτος που προηγείται της αναπροσαρμογής, αυτή δε θα παραχωρείται.