Αναφορικά με το επίμαχο νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις ακινήτων, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εισηγείται όπως πριν από τη ψήφιση του, ληφθούν σοβαρά υπόψιν τα πιο κάτω σημεία ως θέματα αρχής: 

Προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά και της επαγγελματικής στέγης όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτου μεγέθους. Πέραν της πρώτης κατοικίας η οποία θα πρέπει να προστατευτεί για τους ευνόητους κοινωνικούς λόγους, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν το κύτταρο ανάπτυξης της οικονομίας και ότι είναι σε αυτές που οφείλουμε τη θετική πορεία της οικονομίας μας. Ο στραγγαλισμός τους, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μόνο δυσάρεστες επιπτώσεις θα έχει.

Θεσμοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας της Κεντρικής Τράπεζας. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει τάχιστα να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους έτσι ώστε να προηγείται σε όλες τις περιπτώσεις η σωστή αναδιάρθρωση των δανείων και εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ παράλληλα οι όποιες οδηγίες θα πρέπει, στο μέγιστο δυνατό, να απλουστευθούν. Αυτό από μόνο του πιστεύουμε ότι θα επιλύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το σημερινό πρόβλημα και θα μειώσει σημαντικά το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ορισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση, ο σημερινός ορισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων ο οποίος, σε πολλά σημεία τον καθιστούν ίσως ως το πιο αυστηρό παγκόσμια. Με τον τρόπο αυτό θα αντικατοπτρίζεται η πραγματική εικόνα που επικρατεί και πολλά από τα σημερινά μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα αλλάξουν καθεστώς με άμεση μείωση του σχετικού ποσοστού.

Διαδικασία εκποίησης. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει από τα παλαιότερα (χρονικά) προβληματικά δάνεια και σταδιακά να φθάσει στα νεότερα και όχι να γίνεται επιλεκτικά. Σε περίπτωση εκποίησης ακινήτου το οποίο αποτελούσε την ενυπόθηκη εγγύηση ενός δανείου, ο δανειολήπτης να τυγχάνει τουλάχιστον ευνοϊκού χειρισμού για τις δανειακές υποχρεώσεις που κάλυπτε το ακίνητο που εκποιήθηκε.

Παρόλο που οι εκποιήσεις είναι ένα μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σήμερα, η ΟΕΒ καλεί την πολιτεία να παρέμβει και να υιοθετήσει τα πιο πάνω έτσι ώστε το εν λόγω νομοσχέδιο να γίνει πιο δίκαιο και να ψηφιστεί χωρίς άλλη καθυστέρηση. Ταυτόχρονα εκτιμάται ότι θα πρέπει να ψηφιστεί και το νομοσχέδιο που αφορά την αφερεγγυότητα και το οποίο μεταξύ άλλων προστατεύει τις σωστές επιχειρήσεις.