Η ΟΕΒ στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης των μελών της θα πραγματοποιήσει για το Α’ εξάμηνο 2013, ειδικά σεμινάρια που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας, τη διοίκηση, καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων βρίσκεται εδώ.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανάπτυξης Διεύθυνσης της ΟΕΒ (Τηλ.: 22 665102 /    Φαξ: 22 666661  /  email: info@oeb.org.cy)