Στα πλαίσια της αναβαθμισμένης σειράς σεμιναρίων που προσφέρει η ΟΕΒ με στόχο το συνεχή εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, διοργανώνεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας – B Φάση Πυρόσβεση, Πυρασφάλεια – Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών», το οποίο θα διεξαχθεί στις 13 – 14 Μαΐου 2014 στο Ξενοδοχείο HΙLTON στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην ΟΕΒ, Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου, Λευκωσία, τηλ.:22665102 Fax:22666661 E-mail: ageorgiou@oeb.org.cy ή μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.oeb.org.cy