Μετά από συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατασκευαστικού Τομέα της ΟΕΒ με τη Διευθύντρια Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

(α) ο κάθε επαγγελματικός σύνδεσμος-μέλος της ΟΕΒ να αποστείλει επιστολή προς τα εμπορικά κέντρα που τον ενδιαφέρουν οι συγκεκριμένες αγορές/ χώρες τόσο για εξαγωγή προϊόντων / υπηρεσιών όσο και για ανάληψη κατασκευαστικών έργων ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι. Για το τελευταίο, η ΟΕΒ ζήτησε όπως δοθούν οδηγίες προς τα εμπορικά μας κέντρα να γίνεται συνεχής ενημέρωση της ΟΕΒ για δημόσιες και ιδιωτικές (μεγάλα έργα) προσφορές. Βρείτε εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας των εμπορικών συμβούλων της Κύπρου στο εξωτερικό για επικοινωνία.

(β) Όσοι κλάδοι επιθυμούν να μετέχει η Δημοκρατία σε εκθέσεις στο εξωτερικό, θα πρέπει να υποβάλουν άμεσα συγκεκριμένες εισηγήσεις προς το Υπουργείο Εμπορίου. Σημειώνεται πως παρά το μειωμένο ποσό που διατίθεται για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο θα εξετάσει σοβαρά κάθε εισήγηση.

(γ) Όλες οι επιστολές των Συνδέσμων προς τα Εμπορικά κέντρα να κοινοποιούνται και προς το Υπουργείο Εμπορίου και την ΟΕΒ για παρακολούθηση/ συντονισμό.