Αντιπροσωπεία του Οργανισμού Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων του Hong Kong (Invest HK) επισκέφθηκε πρόσφατα την ΟΕΒ με σκοπό την παρουσίαση των ευκαιριών που προσφέρει το Hong Kong σε ξένους επενδυτές. Το Hong Kong αποτελεί σημαντικό στρατηγικό κέντρο διεθνούς εμπορίου με δυναμική ανάπτυξη που παρέχει διάφορα κίνητρα και διευκολύνσεις σε επενδυτές .Ταυτόχρονα θεωρείται στρατηγικό σημείο για πρόσβαση στην αγορά της Κίνας.

Όσες Κυπριακές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες για δραστηριοποίηση στο Hong Kong παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν τη δήλωση ενδιαφέροντος στο email mgregoriou@oeb.org.cy μέχρι τις 28 Μαΐου 2015. Ο κατάλογος των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων θα δοθεί στον οργανισμό Invest HK για να διευθετηθούν συναντήσεις.