Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο συνεργασίας του με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (KEBE), θα πραγματοποιήσει επιτόπιες επισκέψεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων και αναγκών των κυπριακών επιχειρήσεων σε θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία αυτή εμπίπτει στην προσπάθεια που καταβάλουν τόσο το Ίδρυμα, όσο η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ για την ενίσχυση και στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μετά την κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω των προβλημάτων του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μας.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων, οι επιχειρήσεις θα ενημερώνονται εκτός των άλλων για τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους τόσο από εθνικά, όσο και από ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και για την εξεύρεση συνεργατών από το εξωτερικό για μεταφορά τεχνολογίας και καινοτόμο επιχειρηματική συνεργασία.

Η ΟΕΒ θεωρεί ότι η συμμετοχή των επιχειρηματιών στην πιο πάνω πρωτοβουλία θα οδηγήσει στην απαρχή συνεργασίας που στόχο θα έχει την όσο το δυνατόν καλύτερη, αμεσότερη και ουσιαστικότερη παροχή υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.

Προσεχώς λειτουργός του ΙΠΕ πιθανόν να επικοινωνήσει με διάφορες επιχειρήσεις γα τη διευθέτηση επίσκεψης.