Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΕΒ σύσκεψη εκπροσώπων όλων των επιχειρηματικών συνδέσμων μελών της ΟΕΒ (σημείωση πιο κάτω), οι οποίοι συζήτησαν διάφορες εισηγήσεις που στόχο έχουν την επαναδραστηριοποίηση του τομέα των κατασκευών.

Στη σύσκεψη υπογραμμίστηκε η τραγική κατάσταση της οικοδομικής βιομηχανίας και αποφασίστηκε όπως συσταθούν ομάδες εργασίας οι οποίες θα πραγματοποιήσουν το συντομότερο επαφές και συναντήσεις με διάφορα Υπουργεία και Κρατικές Υπηρεσίες με στόχο προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν το κάθε Υπουργείο ή Υπηρεσία χωριστά.

Συμφωνήθηκε επίσης όπως το σύνολο των εκπροσώπων του κατασκευαστικού τομέα συνέρχεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και λειτουργούν ως επιτροπή Κατασκευαστικού Τομέα της ΟΕΒ. Της Επιτροπής προεδρεύει ο κ. Σώτος Λοής.

Σημείωση: Οι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι που συμμετείχαν στη σύσκεψη είναι η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών, ο Σύνδεσμος Μεταλλουργικών Βιομηχανιών Κύπρου, Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επίπλου & Ξυλουργικών (ΠΑΣΥΒΕΞ), Ένωση Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ), Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μωσαικών & Μαρμάρων, Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών Έργων (ΣΕΜΗΕΚ), Σύνδεσμος Συμβούλων Ηλεκτρολόγων & Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ) και Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΞΕ).

Λεζάντα: Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τη σύσκεψη όπου προεδρεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΟΕΒ κ.Σώτος Λοής μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Μιχάλη Πήλικο και τον Βοηθό Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Κώστα Χριστοφίδη