Ουσιαστική καθοδήγηση και πρακτικές συμβουλές για τη λειτουργία και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης ειδικά στο πρώιμο και καθοριστικό στάδιο μπορούν να προσφέρουν κύπριες γυναίκες που είναι Μέντορες-μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεντόρων για Γυναίκες Επιχειρηματίες.

Η Κύπρος συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεντόρων Για Γυναίκες Επιχειρηματίες, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καλύπτει 17 χώρες με σκοπό να συμβάλει σε αυτή την ευρωπαϊκή προσπάθεια που έχει στόχο την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Στην Κύπρο το τοπικό δίκτυο συντονίζει η εταιρεία First Elements Euroconsultants σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Διοίκησης Επιχειρήσεων και θα περιλαμβάνει 9 Μέντορες και 25 Καθοδηγούμενες- νέες στο χώρο- γυναίκες επιχειρηματίες που θα λαμβάνουν καθοδήγηση.

Στο δίκτυο μπορούν να συμμετάσχουν γυναίκες επιχειρηματίες ανεξαρτήτου ηλικίας που:
• δημιούργησαν ή αγόρασαν τα τελευταία 4 χρόνια την επιχείρηση τους και την έχουν αναπτύξει σημαντικά;
• εργοδοτούν τουλάχιστον ένα άτομο;
• θέλουν να μάθουν να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες;
• μπορούν να αφιερώσουν χρόνο για να συναντούν μια επιτυχημένη επιχειρηματία-μέντορα, σε μηναία βάση, για τουλάχιστον ένα χρόνο;

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις καθοδηγούμενες γυναίκες επιχειρηματίες είναι 28/09/2012.
Συμπλήρωσε την αίτηση που επισυνάπτεται και μαζί με το Βιογραφικό Σημείωμα σου, στείλε τα στην ηλεκτρονική διεύθυνση esophocleous@firstelements.com.cy