Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή τους, ευχαριστούν τα άτομα που συμμετείχαν στην Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2013 με θέμα: «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Ενημερωθείτε τώρα για τις υπηρεσίες υποστήριξης και χρηματοδότησης», η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο των πανευρωπαϊκών εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2013.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «κρίνοντας από την αυξημένη συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κοινού, πρόθεσή μας είναι η διενέργεια αντίστοιχων παρουσιάσεων στο μέλλον καθώς και τον εμπλουτισμό του προγράμματος με νέα θέματα και συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού φορέων. Για το σκοπό αυτό καθώς και για την πιο ποιοτική, ευέλικτη και ταχεία εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής κοινότητας».

Οι παρουσιάσεις της Εκδήλωσης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου στη διεύθυνση: http://www.bsccyprus.org.cy/.