Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στα πλαίσια της ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τις νέες εξελίξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και των ταμείων προνοίας, διοργανώνει παρουσίαση με το πιο πάνω θέμα.

Αναλυτικότερα, θα γίνει παρουσίαση των τροποποιήσεων που έχουν ψηφιστεί πρόσφατα, σε σχέση με τους πιο πάνω νόμους και τις αλλαγές που αυτές συνεπάγονται στην Ίδρυση, Διαχείριση, Λειτουργία κ.τ.λ. των ταμείων προνοίας, των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς και των διαφόρων ωφελημάτων του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο συμμετοχής.