Η Επιτροπή Ενέργειας ΟΕΒ πραγματοποίησε συνάντηση στις 20 Μαρτίου 2013, με την Επίτροπο Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου, με κύριο θέμα προς συζήτηση τα ενεργειακά ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις του τομέα ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και  Αντιπρόεδρος της ΟΕΒ κ. Μιχαηλίδης, επεξήγησε την τεράστια σημασία που προσδίδει η ΟΕΒ στην περαιτέρω προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην αναγκαιότητα μείωσης του κόστους ηλεκτρισμού με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα όπως:

  • Χρηματοδότηση με εγγύηση μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων για έργα που θα εγκριθούν από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ, του Υπουργείου Εμπορίου.
  • Δημιουργία Πιλοτικού Ενεργειακού Χωριού στην Κύπρο, με σκοπό την περαιτέρω προβολή του τρόπου λειτουργίας των ΑΠΕ προς το κοινό και άλλους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
  • Άμεση εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο για τη δημιουργία υποδομών στην προσπάθεια της χώρας για εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων.
  • Σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας αφού εμπλέκονται πολλά κυβερνητικά τμήματα για έκδοση αδειών λειτουργίας έργων ΑΠΕ, με μέγιστο χρονικό πλαίσιο 3 μηνών.
  • Καθορισμό συγκεκριμένης και μόνιμης χρονικής περιόδου λειτουργίας των Σχεδίων Χορηγιών του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, για να αποφευχθεί η αβεβαιότητα στον τομέα.

Η Επιτροπή Ενέργειας ΟΕΒ και η Επίτροπος Περιβάλλοντος συμφώνησαν να πραγματοποιούν κοινές συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, για ανασκόπηση της προόδου των πιο πάνω ή και άλλων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.