Με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα ημερήσιας εφημερίδας αναφορικά με την επιστολή της PIMCO προς το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας με ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2013, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αδυνατεί να αντιληφθεί το σκεπτικό με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι εντολής της PIMCO, με αποτέλεσμα η βιωσιμότητα του χρέους μας να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Η ΟΕΒ καλεί τους υπεύθυνους να πληροφορήσουν την κοινή γνώμη με πλήρη διαφάνεια για το τι ακριβώς συνέβη ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε παραπέρα την οικονομία, την απασχόληση, τις επενδύσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δυστυχώς οι αποκαλύψεις στο υπό αναφορά δημοσίευμα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάναμε “οικονομικό χαρακίρι”.