Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αποφάσισε να παρέμβει στην Δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΠΟΒΕΚ εναντίον των Διαταγμάτων της Υπουργού Εργασίας με τα οποία κηρύχτηκε ολόκληρη η επικράτεια τουριστική περιοχή για σκοπούς λειτουργίας των καταστημάτων.

Η ΟΕΒ θεωρεί ότι το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων έχει επενεργήσει θετικά από κάθε άποψη: Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο για πρώτη φορά φέτος καταγράφηκε αύξηση της κατανάλωσης και διαφάνηκαν τα πρώτα δείγματα αναθέρμανσης της αγοράς. Ταυτόχρονα εκατοντάδες άνεργοι έχουν προσληφθεί για να καλύψουν τις πρόσθετες ανάγκες προσωπικού που δημιουργήθηκαν. Οι καταναλωτές, ξένοι και Κύπριοι, είναι ενθουσιασμένοι με το νέο σκηνικό ενώ η Πολιτεία έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη από τις εξελίξεις.

Στο απόγειο της χειρότερης κρίσης που πέρασε ποτέ ο τόπος, μέτρα όπως η ελευθεροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων, ενώ δεν προϋποθέτουν ούτε συνεπάγονται την ελάχιστη κρατική δαπάνη, παράγουν πολλαπλά και ποικιλόμορφα οφέλη για το σύνολο. Μέτρα όπως αυτά που περιλαμβάνονται στα Διατάγματα της Υπουργού Εργασίας, πρέπει όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να διευρυνθούν.

Με τα πιο πάνω κατά νου, η ΟΕΒ θεωρεί καθήκον της να παρέμβει στην υπό εξέλιξη Δικαστική διαμάχη τασσόμενη υπέρ των Διαταγμάτων και επιχειρηματολογώντας για το νόμιμο του περιεχομένου τους. Στόχος της ΟΕΒ είναι η διατήρηση των Διαταγμάτων και η επέκταση της διάρκειας ισχύος τους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, η ΟΕΒ σε συνεργασία με τα μέλη της που δραστηριοποιούνται σε σημαντικούς υποτομείς του λιανικού εμπορίου, επεξεργάζεται εισηγήσεις για τροποποίηση συγκεκριμένων προνοιών της Νομοθεσίας περί Καταστημάτων με σκοπό την προστασία και ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Στον στρατηγικό σχεδιασμό της ΟΕΒ για επιτάχυνση της ανάκαμψης το λιανεμπόριο κατέχει εξέχουσα θέση. Θα ακολουθήσουν σύντομα καινούργιες εξαγγελίες συγκεκριμένων δράσεων.