Με την ευκαιρία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΟΕΒ που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Μαΐου 2014, και την οποία έχει προσκληθεί να προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Ομοσπονδια σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Κατά το 2013 η επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κρίσης και του οικονομικού κλίματος καθόρισαν τις εξελίξεις στα θέματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής πολιτικής.

Σημαντικότερο γεγονός κατά το 2013 ήταν αδιαμφισβήτητα η πρωτοφανής απόφαση του Eurogroup της 15ης Μαρτίου για «κούρεμα» των καταθέσεων (bail-in), με τις γνωστές τραγικές επιπτώσεις επί του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά.

Με την ανεργία να ανέρχεται σε πρωτόγνωρα για τα δεδομένα της Κύπρου επίπεδα και την οικονομική κρίση να εξελίσσεται σε πολυδιάστατη και παρατεταμένη, η ΟΕΒ προσάρμοσε ανάλογα τις επιδιώξεις και την στρατηγική της με στόχο την διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και την στήριξη της απασχόλησης .
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την ΟΕΒ στην στήριξη των επιχειρήσεων και την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από το «κούρεμα» των καταθέσεων και τους περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές, στην ειρηνική προσαρμογή των συλλογικών συμβάσεων στα νέα δεδομένα με συγκράτηση και μείωση του εργατικού κόστους, στην αναχαίτιση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, στην προώθηση περαιτέρω μέτρων για αντιμετώπιση της κρίσης και εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών.

Προτεραιότητα για την ΟΕΒ ήταν φυσικά η πιστή εφαρμογή των προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Τρόικα.

Ο διαπραγματευτικός κύκλος του 2013, πέραν του μεγάλου αριθμού μεμονωμένων επιχειρήσεων, αφορούσε την ανανέωση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων έξι τομέων της οικονομίας: Μεταλλουργών, Εργολάβων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τυπογράφων, Ναυτικών Πρακτόρων (Γραφειακό Προσωπικό), Πλοιοκτητών και Ξενοδόχων.
Σημειώνεται ότι κατά το 2013 εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση οι κλαδικές συμβάσεις των Εργολάβων Οικοδομών και των Μωσαϊκών και Μαρμάρων οι οποίες έληξαν στις 31/12/2010. Οι προσπάθειες για ανανέωση τους συνεχίστηκαν κατά το 2013 οπόταν και κατέστη δυνατή η ανανέωση και των δύο συμβάσεων με ισχύ μέχρι τις 30/6/2014.

Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθηκαν μέσα σε κλίμα μεγάλων πιέσεων και αβεβαιότητας για τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Οι συντεχνίες σε γενικές γραμμές επέδειξαν διάθεση συνεργασίας για μείωση του εργατικού κόστους με στόχο τον περιορισμό των απολύσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι συλλογικές συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν και παραμένουν υπό διαπραγμάτευση χωρίς να έχει διασαλευτεί η εργατική ειρήνη για αυτό το λόγο, με εξαίρεση τον κατασκευαστικό τομέα.

Περαιτέρω, η ΟΕΒ έχοντας επίγνωση των συνεπειών της απόφασης του Eurogroup, εξέδωσε εγκύκλιο προς τα Μέλη της, καλώντας τους επιχειρηματίες να επιδείξουν ψυχραιμία και σύνεση, για την σωστή διαχείριση της κρίσης. Επιπλέον, η ΟΕΒ κάλεσε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα, σε συνεννόηση με το προσωπικό τους ή τις Συντεχνίες εκεί και όπου υπάρχουν, να προβούν στις αναγκαίες και επιβεβλημένες υπό τις περιστάσεις ρυθμίσεις και προσαρμογές, για τη διάσωση των επιχειρήσεων και τη σταδιακή επανάκαμψη με την συγκράτηση θέσεων εργασίας, για το καλό του τόπου.

Ως μέτρο καταπολέμησης της ανεργίας στον τομέα του λιανικού εμπορίου ο οποίος έχει πληγεί ιδιαίτερα, η ΟΕΒ επανέλαβε την πάγια θέση της υπέρ της κατάργησης των περιορισμών στα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων και εισηγήθηκε την κήρυξη ολόκληρης της Κύπρου ως τουριστικής ζώνης, εισήγηση που έγινε αποδεκτή και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με έκδοση Διατάγματος της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα στοιχεία και οι διαπιστώσεις επιβεβαίωσαν ην ορθότητα της απόφασης αυτής, δικαιώνοντας την πάγια θέση της ΟΕΒ: ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου αυξήθηκε σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και περίπου 5,000 άνεργοι εξασφάλισαν απασχόληση, εξελίξεις που ευνοούν το σύνολο της οικονομίας.

Πέραν από τα πιο πάνω, η ΟΕΒ κατά το 2013 ανέπτυξε έντονη και πολυσχιδή δραστηριότητα σε σωρεία άλλων θεμάτων εργασιακού περιεχομένου. Τα θέματα αυτά περιγράφονται συνοπτικά στην Ετήσια Έκθεση η οποία θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση των Μελών της Οργάνωσης.

Μέσα στα πλαίσια της πολυδιάστατης αυτής δραστηριότητας της, η ΟΕΒ:
– Διαφύλαξε τα εργασιακά θέσμια και τους θεσμούς της τριμερούς συνεργασίας.
– Ανέλαβε πρωτοβουλίες και διοργάνωσε ενημερωτικά σεμινάρια για την σωστή εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου για θέματα που άπτονται της Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο της εργασίας.
– Ανέπτυξε «Μοντέλο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον».
– Εισηγήθηκε την μείωση κατά 20% των κατωτάτων μισθών για τα επαγγέλματα που καλύπτονται από το Διάταγμα ως μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων που παλεύουν για την επιβίωση τους αλλά και ως μέτρο τόνωσης της απασχόλησης.

Η ΟΕΒ ως ο εκπρόσωπος των εργοδοτών σε διεθνές επίπεδο, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα τόσο στα πλαίσια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όσο και στα διάφορα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.