Ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κος Μιχάλης Πήλικος μετείχε σε συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εργοδοτών και Βιομηχάνων (BUSINESSEUROPE) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013.

Κατά τη συνεδρία της BUSINESSEUROPE συζητήθηκε το μέλλον  της ευρωζώνης καθώς και τα αναπτυξιακά μέτρα που επιβάλλεται να εφαρμοστούν για σύντομη έξοδο από την κρίση και επαναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Σε ομιλία του σε δείπνο εργασίας της BUSINESSEUROPE, ο κος Μιχάλη Πήλικος ανέπτυξε την υφιστάμενη κατάσταση της Κυπριακής Οικονομίας και τις προοπτικές που διανοίγονται στο σύντομο μέλλον. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ διασκέδασε στους ευρωπαίους ομολόγους του τους εντελώς αβάσιμους ισχυρισμούς περί δήθεν ξεπλύματος «βρώμικου χρήματος» στην Κύπρο και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις.

Αποτέλεσμα της συμμετοχής του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ στη συνεδρία της  BUSINESSEUROPE ήταν η εξασφάλιση της υποστήριξής της για την υπογραφή κοινά αποδεκτού χρηματοδοτικού μνημονίου. Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση αναγνώρισε το σημαντικό ρόλο και συμβολή της ΟΕΒ στην στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας μέσα σε ένα καθόλα υγειές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.