Η  Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συμμετείχε και φέτος στην Ετήσια Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας από τις 29 Μαΐου μέχρι τις 15 Ιουνίου.
Στο επίκεντρο της Ημερήσιας Διάταξης των εργασιών της φετινής Συνόδου βρισκόταν η συζήτηση του θέματος «Η Κρίση Στην Απασχόληση των Νέων» (Crisis in Youth Employment) στα πλαίσια του οποίου θα συζητήθηκε εκτενώς το φαινόμενο της αυξημένης ανεργίας ανάμεσα στους νέους.

Στην Ημερήσια Διάταξη της Συνόδου βρέθηκαν και άλλα θέματα ιδιαίτερης σημασίας όπως η συζήτηση σχετικά με την Ελάχιστη Κοινωνική Προστασία (Autonomous Recommendation on Social Protection Floor) και η συζήτηση σχετικά με τον Στρατηγικό Στόχο για τις Θεμελιώδεις Αρχές και Δικαιώματα στην Απασχόληση, σε συνέχεια της Διακήρυξης του ΙLO του 2008 για Κοινωνική Δικαιοσύνη για Δίκαιη Παγκοσμιοποίηση (Recurrent Discussion on the Strategic Objective of Fundamental Principles and Rights at Work, under the follow-up to the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization of 2008).

Επικεφαλής της εργοδοτικής αντιπροσωπείας ήταν ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ κ. Μιχάλης Πήλικος ο οποίος είναι και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ILO.  Στην αποστολή της ΟΕΒ συμμετείχαν επίσης ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής κ. Μιχάλης Αντωνίου και ο Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής κ. Πολύβιος Πολυβίου.

Στην διάρκεια της  Συνόδου και στο περιθώριο των κύριων εργασιών της, η Κυπριακή εργοδοτική αντιπροσωπεία θα είχε επαφές και συνεργασία με ανώτερα στελέχη του ILO αλλά και με εθνικές αντιπροσωπείες διαφόρων κρατών-μελών της Οργάνωσης με τις οποίες η ΟΕΒ συνδέεται επί δεκαετίες με στενές σχέσεις συνεργασίας.

Η ΟΕΒ εκπροσωπεί στο ILO τους Κύπριους Εργοδότες ανελλιπώς από το 1960, οπότε και η Κύπρος έγινε μέλος της Διεθνούς αυτής Οργάνωσης.