Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) θα συμμετάσχει και φέτος στην Ετήσια Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη της Ελβετίας από τις 28 Μαΐου μέχρι τις 12 Ιουνίου 2014.

Στο επίκεντρο της Ημερήσιας Διάταξης των εργασιών της φετινής Συνόδου θα βρεθεί η συζήτηση του θέματος «Η Διευκόλυνση της Μετάβασης από την Άτυπη στην Επίσημη Οικονομία» (Facilitating Transitions from the Informal to the Formal Economy), στα πλαίσια του οποίου θα συζητηθεί εκτενώς το φαινόμενο της άτυπης οικονομίας καθώς και οι πολιτικές προσεγγίσεις που λαμβάνονται στις ανεπτυγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες προς διευκόλυνση στην μετάβαση αυτή μέσω πολλαπλών οδών.

Στην Ημερήσια Διάταξη της Συνόδου θα βρεθούν ακόμα και άλλα θέματα ιδιαίτερης σημασίας όπως η συζήτηση σχετικά με τον Στρατηγικό Στόχο της Πολιτικής Απασχόλησης (A Recurrent Discussion on the Strategic Objective of Employment) και η επανεξέταση της Συνθήκης του ILO για την Αναγκαστική Εργασία για κάλυψη των κενών στην εφαρμογή της Συνθήκης και για την προώθηση μέτρων πρόληψης, προστασίας και αποζημίωσης, με σκοπό την επίτευξη της αποτελεσματικής εξάλειψης της καταναγκαστικής εργασίας (Supplementing the Forced Labour Convention, to address implementation gaps to advance prevention, protection and compensation measures, to effectively achieve the elimination of forced labour).

Επικεφαλής της εργοδοτικής αντιπροσωπείας θα είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ILO κ. Μιχάλης Πήλικος. Στην αποστολή της ΟΕΒ συμμετέχει ακόμα ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής κ. Μιχάλης Αντωνίου και ο Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής κ. Πολύβιος Πολυβίου.

Στη διάρκεια της Συνόδου και στο περιθώριο των κύριων εργασιών της, η Κυπριακή εργοδοτική αντιπροσωπεία θα έχει επαφές και συνεργασία με ανώτερα στελέχη του ILO αλλά και με εθνικές αντιπροσωπείες διαφόρων κρατών-μελών της Οργάνωσης με τις οποίες η ΟΕΒ συνδέεται επί δεκαετίες με στενές σχέσεις συνεργασίας.

Η ΟΕΒ εκπροσωπεί στο ILO τους Κύπριους Εργοδότες ανελλιπώς από το 1960, οπότε και η Κύπρος έγινε μέλος της Διεθνούς αυτής Οργάνωσης.