Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κ. Φίλιος Ζαχαριάδης και ο Γενικός Διευθυντής κ. Μιχάλης Πήλικος συμμετείχαν στην Σύνοδο των Προέδρων των Οργανώσεων-Μελών της BussinessEurope, της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης Εργοδοτών, που έγινε στην Αθήνα μεταξύ 8 και 9 Μαΐου.

Στα Σύνοδο συμμετείχαν με ομιλίες ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν την οικονομία και τις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ πραγματοποίησαν επαφές με ομολόγους τους και άλλους αξιωματούχους για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τα βασικότερα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου ήταν η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, οι προκλήσεις και τα ρίσκα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, οι επικείμενες ευρωεκλογές και επιμέρους ζητήματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο.

Η Σύνοδος αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση των ευρωπαίων εργοδοτών στην οποία συμμετέχουν οι Πρόεδροι 41 Οργανώσεων από 35 χώρες.