Ο τομέας του λιανικού εμπορίου ανέκαθεν αποτελούσε για την Κύπρο ένα από τους πλέον δυναμικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ. Σε μια χώρα όπως η δική μας, όπου μεγάλο μέρος της ανάπτυξης στηρίζεται στην κατανάλωση, μέτρα που οδηγούν σε τόνωση του λιανικού εμπορίου και αναθέρμανση της αγοράς, λογικά αναμένεται ότι θα μειώσουν το βάθος της ύφεσης και θα επιβραδύνουν τους ρυθμούς συρρίκνωσης της οικονομίας.

Η επέκταση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων είναι σαφώς ένα τέτοιο μέτρο που σε συνδυασμό με άλλα, μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου. Δεδομένου δε του νομοθετικού περιορισμού στον αριθμό των επιτρεπόμενων ωρών εργασίας των υπαλλήλων των καταστημάτων, η επέκταση των ωρών λειτουργίας θα οδηγήσει σε δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Η χρονική συγκυρία της απόφασης αυτής είναι επιτυχής καθώς υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια κάλυψης μέχρι και 65% του εργατικού κόστους ανέργων που προσλαμβάνονται με μερική απασχόληση ή άλλες ευέλικτες μορφές εργασίας. Τα σχέδια εξάγγηλε πρόσφατα η Υπουργός Εργασίας και συγχρηματοδοτούνται από τη Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΟΕΒ συγχαίρει την κυβέρνηση για τη συνεχή αναζήτηση τρόπων ανάσχεσης της ύφεσης, αναζωογόνησης της οικονομίας και συγκράτησης της ανεργίας και καλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο να αξιοποιήσουν το νέο σκηνικό στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Παράλληλα η ΟΕΒ θα καταγράψει και θα αξιολογήσει τυχόν προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν και σε συνεννόηση με τα επηρεαζόμενα μέλη της θα υποβάλει έγκαιρα εισηγήσεις για κατάλληλες προσαρμογές.