Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή της χαιρετίζει τη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση του σχεδίου παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους €300 εκ. προς τις Κυπριακές τράπεζες για σύναψη δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που στοχεύουν στη Χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Οι διευθετήσεις που προωθεί πρόσφατα η Κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που στοχεύουν στην παραχώρηση δανείων ή εγγυήσεων προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους, αποτελούν σημαντική ένεση ρευστότητας για τις Επιχειρήσεις και συμβάλλουν καθοριστικά στην αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας. Τα οφέλη που θα προκύψουν τόσο για τις επιχειρήσεις, την απασχόληση και την οικονομία γενικότερα από την αξιοποίηση αυτών των σχεδίων είναι πολλαπλά. Η ΟΕΒ πιστεύει ότι τέτοιες αποφάσεις από μέρους της κυβέρνησης συμβάλλουν έμπρακτα στην επίτευξη του στόχου για γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας και την επαναφορά σε ρυθμούς που θα οδηγήσουν στην αύξηση της απασχόλησης.

Η ΟΕΒ θα συμβάλει στην αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών σχεδίων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο μέγιστο δυνατό βαθμό.