Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) χαιρετίζει τις νέες χαλαρώσεις στους περιορισμούς των συναλλαγών όπως αυτές προκύπτουν από το τελευταίο Διάταγμα του Υπουργείου Οικονομικών. Η περαιτέρω άρση των περιορισμών ενισχύει την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις συναλλαγές ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η επιτυχής κατάργηση όλο και περισσότερων περιορισμών στις συναλλαγές εμπεδώνει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του κοινού και των επιχειρήσεων προς το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επιδίωξη του επιχειρηματικού κόσμου είναι η το συντομότερο δυνατόν πλήρης κατάργηση των όποιων περιορισμών.

Η επαναφορά συνθηκών σταθερότητας και ομαλότητας στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα είναι απαραίτητα αναγκαίες για την επιτυχία της συγκροτημένης προσπάθειας που γίνεται από όλους τους φορείς για ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας ώστε να επανέλθει η οικονομία μας σε τροχιά ανάπτυξης. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί τον αιμοδότη του επιχειρηματικού κόσμου και των νοικοκυριών και οι χαλαρώσεις στους περιορισμούς επιφέρουν θετικά αποτελέσματα με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα.