Οι κατεξοχήν επιχειρηματικές οργανώσεις της Κύπρου, Ελλάδας και Τουρκίας, Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Σύνδεσμος Τουρκοκυπρίων Επιχειρηματιών (İŞAD), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒ) και Τουρκικός Σύνδεσμο Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων (TÜSİAD) αντίστοιχα, υποστηρίζουν τις δύο κοινότητες στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίτευξη μιας διαρκούς, δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο κυπριακό πρόβλημα.

Βασισμένες στην κατανόηση των αλληλένδετων πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων καθώς επίσης και στο αναβαθμισμένο ενδιαφέρον που παρατηρείται τόσο διεθνώς, όσο και από την ευρύτερη περιοχή μας, οι τέσσερεις οργανώσεις τονίζουν εμφαντικά ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων της Κύπρου αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο παρατεταμένο πρόβλημα της Κύπρου.

Οι τέσσερεις οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι μια λύση στο κυπριακό πρόβλημα θα δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου οικονομική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών. Επίσης, διατυπώνουν την πεποίθηση ότι προωθώντας την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της Κύπρου και την οικονομική ευημερία ολόκληρου του χώρου της ανατολικής Μεσογείου αναμφίβολα θα συμβάλουν στην ταχεία οικονομική επανένωση του νησιού.