Κατά την τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒ εξελέγηκαν δύο νέα Μέλη που θα συμμετάσχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή, οι κύριοι Αντώνης Αντωνίου και Δημήτρης Βάκης.

Βρείτε πιό κάτω τα βιογραφικά των δυο νέων μελών.

Αντώνης Αντωνίου

Δημήτρης Βάκης