Μάριος Κλείτου

Ο Μάριος Κλείτου είναι ο Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Baker Tilly στην Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία και Μολδαβία καθώς και της Baker Tilly Greece. Είναι «Fellow» μέλος του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (Association of Chartered Certified Accountants of UK), και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Ο Μάριος Κλείτου είναι επίσης Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Ρουμανίας στην Κύπρο, μέλος του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου EMEA της Baker Tilly International, μέλος του Συμβουλίου και Ταμίας του Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων της Κύπρου, Πρόεδρος του Κύπρο-Ισπανικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου του ΚΕΒΕ, μέλος του Επιμελητηρίου Χρηματοοικονομικών Ελεγκτών της Ρουμανίας (CAFR) και μέλος του Σώματος Εμπειρογνωμόνων και Ορκωτών Λογιστών στη Ρουμανία (CECCAR).

Υπηρέτησε στο παρελθόν σε διάφορες άλλες θέσεις όπως επιτροπές του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, ΔΣ Κεντρικής Τράπεζας, ΔΣ Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως και του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2003-8.

Σπύρος Θ. Καραολής

Ο κ. Σπύρος Θ. Καραολής γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1974. Είναι νυμφευμένος και πατέρας 3 παιδιών. Είναι πτυχιούχος στη Διοίκηση Ξενοδοχείων από το Πανεπιστήμιο της Santa Barbara στην Καλιφόρνια, Αμερικής και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη διοίκηση ξενοδοχείων από το Πανεπιστήμιο Surrey της Αγγλίας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Αμερική έκανε πρακτική εξάσκηση σε γνωστά ξενοδοχεία όπως το Four Seasons στη Santa Barbara και ακολούθως δημιούργησε δική του επιχείρηση στον τομέα εστίασης. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, ξεκίνησε εργασία στον Όμιλο Εταιρειών ΚΑΝΙΚΑ, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών και διεύθυνσης ξενοδοχείων και τον οποίο υπηρέτησε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις μέχρι που το 2008 ανάλαβε χρέη Εκτελεστικού Προέδρου του Ομίλου.

Είναι σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) καθώς και μέλος της Επιτροπής Τουρισμού του ΕΒΕ Λεμεσού.