Σε σημερινή έκτακτη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΕΒ εξετάστηκαν όλες οι εξελίξεις που σχετίζονται με την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup  για την Κύπρο. Έγινε ενδελεχής ανάλυση όλων των δεδομένων και πληροφοριών που υπάρχουν και  η Εκτελεστική κατέληξε στο εξής:

Η ΟΕΒ πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος  εξασφάλισης της αναχρηματοδότησης των τραπεζών ύψους 5,8 δις. είναι η εξεύρεση των πόρων από «ίδιες πηγές» (προερχόμενες από την Κύπρο). Η ΟΕΒ καλεί την Βουλή των Αντιπροσώπων όπως εγκρίνει αμέσως τα σχετικά μέτρα που προωθεί η Κυβέρνηση ώστε να μπορέσουμε να διασώσουμε το Τραπεζικό μας τομέα και την οικονομία μας από τις όποιες αρνητικές εξελίξεις προβλέπονται με το άνοιγμα των τραπεζών το οποίο εν πάσει περιπτώσει πρέπει να γίνει υπό ασφαλείς  συνθήκες.  

Είναι φανερό ότι οι τράπεζες μας δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι κλειστές επ΄ αόριστο διότι ήδη έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις συναλλαγές.

Η αναχρηματοδότηση των τραπεζών από τις «ίδιες πηγές» πρέπει να προχωρήσει ανεξάρτητα από τις άλλες ενέργειες που γίνονται.