Η δραματική συρρίκνωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Κύπρου κατά 13 και πλέον μονάδες, (ύφεση 13%) αποτυπώνει ανάγλυφα την έκταση του πλήγματος που έχουν δεχτεί οι επιχειρήσεις ιδιαίτερα μετά τις γνωστές αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου.

Η κάθετη πτώση του ΑΕΠ αντανακλάται και στα άνευ προηγουμένου ποσοστά ανεργίας που απειλητικά πλησιάζουν πλέον στο 20% και όπως είναι γνωστό οι άνεργοι προέρχονται αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα.

Η κατάσταση που δημιουργείται είναι εξαιρετικά κρίσιμη και αν δεν συγκρατηθεί τώρα ο ρυθμός επιδείνωσης με την σταθεροποίηση της οικονομίας, σε λίγο τα δεινά θα είναι μη αναστρέψιμα.

Το σκηνικό που δημιουργείται καθιστά αναγκαία την συναίνεση και σύμπνοια σε όλες τις πολιτικές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και την διαμόρφωση στρατηγικής που θα οδηγεί σε ανάκαμψη.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) θεωρεί ότι ο στόχος είναι εφικτός νοουμένου ότι θα συντρέξουν γρήγορα οι ελάχιστες προϋποθέσεις: Αποκατάσταση της ομαλότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, πρόσβαση των επιχειρήσεων σε ρευστότητα, αναδιάρθρωση των δανείων με επιμήκυνση της διάρκειας και προσαρμογή του επιτοκίου και μείωση του κόστους του βιομηχανικού ρεύματος. Για το καθένα από αυτά η ΟΕΒ έχει καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Αναγκαίο προαπαιτούμενο είναι επίσης η πιστή εφαρμογή των προνοιών του Μνημονίου με προτεραιότητα στις διαρθρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο και στα συνταξιοδοτικά σχέδια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τέλος, αναγκαία προϋπόθεση είναι η διατήρηση διαρκούς εργατικής και κοινωνικής ειρήνης. Φαινόμενα του φαύλου παρελθόντος όπου προνομιούχες ομάδες εργαζομένων εκβίαζαν το κοινωνικό σύνολο για να μεγεθύνουν τα ωφελήματα τους σε βάρος του συνόλου, δεν μπορούν πλέον να γίνουν ανεκτά. Ιδιαίτερα στον χειμαζόμενο χρηματοπιστωτικό τομέα στον οποίο στηρίζονται μεγάλο μέρος των ελπίδων για διάσωση του τόπου μας.