Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) θεωρεί απαράδεκτη και προκλητική την τάση που διαμορφώνεται για νομοθέτηση σχεδίων πρόωρης αφυπηρέτησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Με βάση όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας αλλά και με την εμπειρία ανάλογων ρυθμίσεων του παρελθόντος, φαίνεται ότι σχεδιάζεται η καταβολή πολύ ψηλών ποσών σε εργαζόμενους τους για να αποχωρήσουν από την εργασία τους πριν την αφυπηρέτηση τους.

Τυχόν υλοποίηση αυτής της επιδίωξης, θα συνιστά υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομι-κές και κοινωνικές συνθήκες κατάφωρη αδικία κατά του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου.

Πρόσφατα έχει γίνει δημόσια και επανειλημμένα η παραδοχή από τις προηγούμενες ηγεσίες Ημικρατικών Οργανισμών, σημαντικών και πολυάριθμων σε προσωπικό, ότι υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι οι οποίοι πλεονάζουν. Ασχέτως των λόγων που πλεονάζουν, (αλλαγή αναγκαίων ειδικοτήτων, αδυναμία προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες, αναδιάρθρωση των υπηρεσιών κλπ), οι άνθρωποι αυτοί κατά δημόσια ομολογία ακόμα και των συντεχνιών τους, αφού πλεονάζουν δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα πια στους εργοδότες τους.

Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης τους επιβαρύνεται για αρκετά χρόνια με το κόστος απασχόλησης που κυμαίνεται πέριξ των 75,000 ευρώ ετησίως για τον κάθε εργαζόμενο!!! Δηλαδή αν πλεονάζουν σωρευτικά όπως υπολογίζεται γύρω στα 1000 άτομα, ο εργοδότης πληρώνει «λεφτά στον αέρα» της τάξης των 75 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Για πόσα χρόνια πλεονάζουν όλοι αυτοί; Για δύο; Ζημιά για τον εργοδότη 150 εκατομμύρια. Για πέντε; Ζημιά για τον εργοδότη 375 εκατομμύρια.

Το πρόβλημα είναι ότι ο εργοδότης είναι οι καταναλωτές και οι φορολογούμενοι, είναι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, είναι η κοινωνία ως σύνολο αλλά και ο κάθε πολίτης χωριστά.

Και αντί να τροποποιηθεί η νομοθεσία ώστε να καταστεί δυνατή η απόλυση τους ως πλεονάζων προσωπικό όπως συμβαίνει με όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και να λάβουν από το ομώνυμο Ταμείο το ποσό που δικαιούνται, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν χιλιάδες ευρώ ο καθένας για να μας «κάνουν το χατίρι» να αποχωρήσουν.

Η ΟΕΒ καλεί τη Βουλή να αρνηθεί να συντελέσει στην υλοποίηση αυτών των σχεδίων. Η Βουλή το μόνο που μπορεί και πρέπει να κάνει είναι να τροποποιήσει τις σχετικές Νομοθεσίες των επιμέρους Ημικρατικών ώστε να μπορεί ελεύθερα να τερματιστεί η απασχόληση των εκατοντάδων πλεοναζόντων χωρίς περαιτέρω αφαίμαξη των ελάχιστων διαθέσιμων πόρων αυτού του τόπου.