Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) καταδικάζει έντονα την απεργία των λιμενικών υπαλλήλων. Η σημερινή απεργία σε συνδυασμό με την συνέχιση της αποχής από υπερωριακή εργασία, επιφέρει βαρύτατο πλήγμα στην κυπριακή οικονομία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή.

Η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των λιμανιών είναι καίριας σημασίας για ένα κράτος-νησί όπως η Κύπρος. Η εργατική αναταραχή σε ένα τόσο νευραλγικό τομέα επιφέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις και συσσωρεύει στην οικονομία του τόπου ακόμη περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήδη αντιμετωπίζει.

Είναι απαράδεκτο τα λιμάνια μας, να λειτουργούν ώρες γραφείου ή να μην λειτουργούν καθόλου, με αποτέλεσμα να «στέλλουμε» πλοία σε ανταγωνιστικά λιμάνια, να παρεμποδίζονται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές προϊόντων και να εκμηδενίζεται το διαμετακομιστικό εμπόριο. Είναι εξίσου απαράδεκτο μια ομάδα εργαζομένων να θέτει ολόκληρη την οικονομία υπό ομηρία και να φέρνει σε απόγνωση όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους και επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν και να στηρίξουν την οικονομία του τόπου.

Καλούμε την Κυβέρνηση και τη Βουλή να προστατεύσουν την οικονομία του τόπου από τέτοιες ενέργειες αριθμού εργαζομένων οι οποίοι αποφάσισαν τη θαλάσσια απομόνωση της χώρας μας προξενώντας ζημιές εκατομμυρίων και πλήττοντας τη ναυτιλιακή δραστηριότητα.