Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), καταδικάζει τα απαράδεκτα απεργιακά μέτρα που οι Συντεχνίες ΠΕΟ και ΔΕΟΚ έχουν εξαγγείλει στους Δήμους για την προσεχή Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013, με αφορμή τη μείωση της κρατικής χορηγίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η ΟΕΒ αντιλαμβάνεται την δεινή οικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι για μια σειρά από αιτίες με επιστέγασμα την αδυναμία του κράτους να διατηρήσει τα ίδια επίπεδα χορηγιών του παρελθόντος. Η κρίση που πλήττει τους Δήμους όπως και κάθε άλλη οικονομική οντότητα στην Κύπρο πρέπει να αντιμετωπιστεί με όλα τα δυνατά μέσα. Απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η εξασφάλιση διαρκούς εργατικής ειρήνης στις επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Από την εκδήλωση της κρίσης μέχρι και σήμερα οι εργαζόμενοι και οι συντεχνίες τους αντιλαμβάνονται τα πιο πάνω και συνεργάζονται για ομαλή αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό, βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και οργανισμών, χωρίς εργατική αναταραχή οπουδήποτε.

Θλιβερή παραφωνία οι δύο κλαδικές συντεχνίες της ΠΕΟ και της ΔΕΟΚ που με τις αποφάσεις τους καταφέρνουν ένα ακόμα πλήγμα επί των οικονομικών των Δήμων και ταλαιπωρούν τους δημότες, δείχνοντας να είναι πλήρως αποκομμένοι από την τραγική πραγματικότητα που ζουν όλοι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις.

Η ΟΕΒ καλεί τις δυο συντεχνίες να ακυρώσουν τα εξαγγελθέντα μέτρα, πολύ περισσότερο που στην ουσία πρόκειται περί «πολιτικής απεργίας», κάτι που δεν καλύπτεται από τον περί συντεχνιών νόμο αφού καμία εργατική διαφορά υφίσταται ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους εργοδότες για να είναι η απεργία νόμιμη.

Η ΟΕΒ θα στηρίξει κάθε προσπάθεια της Ένωσης Δήμων που στόχο θα έχει την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών αρχών, λαμβανομένων υπόψη των νέων δεδομένων και απαιτήσεων της Κυπριακής Οικονομίας.