Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κ. Φίλιος Ζαχαριάδης και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΑΠΚΥ) Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Χρίστου υπέγραψαν σήμερα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το πρωτόκολλο προνοεί την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και εισηγητών για την προώθηση συνεδρίων, την υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο την διεύθυνση επιχειρήσεων αλλά και την τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική εξάσκηση ή μόνιμη απασχόληση σε επιχειρήσεις-μέλη της ΟΕΒ.

Επίσης, οι δύο φορείς αναλαμβάνουν να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων του ΑΠΚΥ και των επιχειρηματικών συνδέσμων ή μεμονωμένων επιχειρήσεων-μελών της ΟΕΒ για σκοπούς εφαρμοσμένης έρευνας, και την εγγραφή των φοιτητών και καθηγητών του ΑΠΚΥ στην Κυπριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΚΕΑΔΕ) που αποτελεί κοινοπραξία της ΟΕΒ με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Τέλος, θα παρέχεται συμβουλευτική στήριξη προς το Πανεπιστήμιο για εργασιακά και άλλα θέματα στα οποία η ΟΕΒ έχει εμπειρογνωμοσύνη.