Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε πρόσφατη συνεδρία της συζήτησε διάφορα θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο και αποφάσισε τα εξής:

  1. Εκφράζεται η έντονη ανησυχία της ΟΕΒ για τις διάφορες παρεμβάσεις που γίνονται σε ότι αφορά την Τράπεζα Κύπρου. Η ΟΕΒ κρίνει πως οι ιδιοκτήτες/μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου θα πρέπει να αποφασίσουν για το μέλλον της εταιρείας τους χωρίς παρεμβάσεις ή επηρεασμό από οποιονδήποτε.
  2. Ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας όπως και η κάθε φορολογία είναι ευρύτερα επαχθής και δεν έχει κοινωνικό σκοπό. Γι’ αυτό, πρωταρχικό μέλημα του κράτους πρέπει να είναι η δίκαιη και πιστή εφαρμογή της, έτσι ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του κράτους, να πληρώνουν και το ανάλογο αντίτιμο. Όπως επιβάλλεται η φορολογία σήμερα αποδείχθηκε πως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι εξοντωτική και άδικη. Η ΟΕΒ θα υποβάλει εκ νέου προς την κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων συγκεκριμένες και κοστολογημένες εισηγήσεις μεταξύ των οποίων ο φόρος να είναι πληρωτέος ανά τίτλο ιδιοκτησίας και στις περιπτώσεις που υπάρχει κατατεθειμένο το πωλητήριο έγγραφο στο Κτηματολόγιο, η φορολογία να καταβάλλεται από τον αγοραστή, δεδομένου ότι το ακίνητο βρίσκεται στην κατοχή του, ώστε να διορθωθούν τα αρνητικά στοιχεία της φορολογίας αυτής.
  3. Επαναλαμβάνεται η θετική τοποθέτηση της ΟΕΒ για τη δημιουργία Καζίνο στην Κύπρο.Μέχρι να εξασφαλιστεί και αξιολογηθεί η σχετική μελέτη για επιμέρους διατύπωση απόψεων, η ΟΕΒ θεωρεί πως η τοποθεσία ανάπτυξης του Καζίνο θα πρέπει να διασφαλίζει υφιστάμενες τουριστικές μονάδες από οποιαδήποτε αρνητική επίδραση.
  4. H ιδιωτικοποίηση ημικρατικών οργανισμών, όπως επιβάλλεται μετά από το μνημόνιο συναντήληψης με την τρόικα, είναι αρκετά σοβαρό θέμα και θα πρέπει η κυβέρνηση να το διαχειριστεί με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τον τόπο από οικονομικής και κοινωνικής σκοπιάς όσο και ποιότητας προσφερομένων υπηρεσιών. Η ΟΕΒ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο σοβαρό αυτό θέμα και θα παρεμβαίνει εκεί και όπου κρίνει σκόπιμο.
  5. Η ΟΕΒ χαιρετίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης και άλλων παραγόντων για περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, διατυπώνεται η άποψη ότι, δεδομένου της υποχρέωσης της Κύπρου να φθάσει συγκεκριμένους στόχους μέχρι το 2020, θα πρέπει το ίδιο το κράτος να ενθαρρύνει την περαιτέρω προώθηση και αξιοποίηση των ΑΠΕ περιλαμβανομένων συναφών τεχνολογιών και άλλων συστημάτων όπως το (net metering) και να διαμορφωθεί η σωστή υποδομή ώστε να μπορεί η παραχθείσα ενέργεια να απορροφείται από το δίκτυο της ΑΗΚ.