Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) διαφωνεί έντονα με τη ψήφιση του νόμου που προνοεί τη μείωση των ενοικίων για τους πιο κάτω λόγους:

  • Γίνεται παρέμβαση στις ελεύθερες συμφωνίες που συνομολογούνται μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή ενώ ήδη υπάρχει ο περί ενοικιοστασίου νόμος που ρυθμίζει μεταξύ άλλων και το ύψος των ενοικίων. Ήδη η πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων έχουν συμφωνήσει σε μειώσεις ενοικίων και μάλιστα πέραν των ποσοστών που ορίζει ο νόμος λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις περιλαμβανομένης της υπερπροσφοράς ακινήτων.
  • Ο νόμος είναι μονόπλευρος αφού επιδιώκει στην προστασία των συμφερόντων των ενοικιαστών αγνοώντας για τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή ανάγκες των ιδιοκτητών.
  • Η αγορά έχει ήδη αυτορυθμιστεί σύμφωνα με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες μετά από ελεύθερη συνεννόηση ενοικιαστών με τους ιδιοκτήτες. Επομένως, η με νόμο μείωση ενοικίων μάλλον σύγχυση και προβλήματα προκαλεί «ισοπεδώνοντας» περιοχές με σοβαρά προβλήματα με άλλες περιοχές ή υποστατικά που αναπτύσσονται και δικαιολογούν ψηλό κόστος ενοικίου. Ο χρυσός κανόνας της προσφοράς και ζήτησης παραβιάζεται με την προσφορά ακινήτων να αυξάνεται.
  • Η νομική ρύθμιση των ενοικίων ανατρέπει κάθε προσπάθεια για προσέλκυση επενδυτών (κυπρίων και ξένων) οι οποίοι δεν θα επιχειρούν να επενδύσουν σε ακίνητα στην Κύπρο αφού η απόδοση της επένδυσης τους (ενοίκια) δεν θα καθορίζεται πλέον από τις δυνάμεις της αγοράς.
  • Με τη μείωση ενοικίων αναμένεται αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες ενώ η αξία των ακινήτων που είναι συνδεδεμένη με το ύψος των ενοικίων θα μειωθεί, με αλυσιδωτές συνέπειες στον κατασκευαστικό τομέα.

 Μετά τα πιο πάνω, η ΟΕΒ προτρέπει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως αναπέμψει το νόμο και ταυτόχρονα τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων όπως λάβουν σοφότερες αποφάσεις.