Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με ανακοίνωσή της χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης για την επέκταση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων, «κίνηση η οποία έχει αποδειχθεί πολλαπλά επωφελής για τη χώρα μας». Όπως αναφέρεται, αποτελεί πάγια θέση της ΟΕΒ ότι το εν λόγω μέτρο παράγει ποικιλόμορφα οφέλη για το σύνολο της οικονομίας χωρίς να προϋποθέτει ή να συνεπάγεται την ελάχιστη κρατική δαπάνη.

Η επέκταση των ωραρίων συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπώς στην αύξηση των εισοδημάτων, όχι μόνο των επιχειρήσεων και των εργαζομένων αλλά και του Κράτους. Επίσης, έχει λειτουργήσει ως μοχλός τόνωσης της απασχόλησης μέσω της περαιτέρω πρόσληψης εργαζομένων για την κάλυψη των επιπρόσθετων αναγκών που δημιουργούνται. Είναι ενδεικτικό και απόλυτα θετικό ότι από τον Ιούλιο του 2013 λόγω της επέκτασης έχουν προσληφθεί πέραν των πέντε χιλιάδων ανέργων στο λιανικό εμπόριο.

Επιπρόσθετα, η επέκταση του ωραρίου των καταστημάτων αναμφισβήτητα βελτιώνει το τουριστικό μας προϊόν, διευκολύνει τον Κύπριο και ξένο καταναλωτή και οδηγεί στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού με ευνοϊκά αποτελέσματα τόσο για τον καταναλωτή όσο και για την αγορά. Αντιθέτως, οι περιορισμοί στην εργασία αυξάνουν την ανεργία και μειώνουν τα εισοδήματα.

Με την εν λόγω εξέλιξη δεν καταστρατηγούνται οποιαδήποτε δικαιώματα των εργαζομένων αφού υπάρχει νομοθετικός περιορισμός στον μέγιστο αριθμό των επιτρεπόμενων ωρών εργασίας. Υπενθυμίζεται πως η επέκταση των ωραρίων είναι εντελώς εθελοντική και εναπόκειται στον κάθε επιχειρηματία να αποφασίσει εάν και πόσες ώρες επιθυμεί να λειτουργήσει την επιχείρηση του.

Η ΟΕΒ καλεί την Κυβέρνηση να διατηρήσει και να θεσμοθετήσει κατά τρόπο μόνιμο το υφιστάμενο καθεστώς για το ωράριο των καταστημάτων.