Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και των σοβαρών προβλημάτων στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο ρευστό απόθεμα τους και ως εκ τούτου αδυνατούν να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ακόμη και προς το κράτος, το οποίο ξεκίνησε ήδη να κινείται νομικά εναντίον τους.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει τη βεβαιότητα ότι στόχος της πολιτείας είναι η διατήρηση και αναθέρμανση της επιχειρηματικής δραστηριότητας γιατί αυτή είναι η μόνη ελπίδα για επανεκκίνηση της οικονομίας. Για το λόγο αυτό έχουμε ήδη προβεί σε διαβήματα προς την κυβέρνηση με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για προώθηση των πιο κάτω:

  1. Άμεση αναστολή έναρξης ποινικών διώξεων των επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το κράτος μέχρι τέλος του 2014.
  2. Άμεση παγοποίηση των ποινικών εκδικάσεων τέτοιων περιπτώσεων για το ίδιο χρονικό διάστημα οι οποίες βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια.
  3. Συνομολόγηση συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων σχετικά με το χρόνο και τρόπους εξόφλησης των υποχρεώσεων τους με γνώμονα όχι τη σύντομη είσπραξη των οφειλών αλλά την επιβίωση των επιχειρήσεων ώστε να είναι σε θέση να πληρώσουν τις οφειλές τους σε βάθος χρόνου.

Εάν δεν υιοθετηθούν τα πιο πάνω, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν πολύ σύντομα και το κράτος όχι μόνο θα έχει απώλεια εισοδήματος, αλλά θα επιβαρυνθεί και με πρόσθετο κόστος (αποζημίωση λόγω πλεονασμού, νομικά έξοδα, κόστος εκκαθάρισης επιχειρήσεων, κλπ).

Η ΟΕΒ βρίσκεται σε συνεργασία με μεγάλο ελεγκτικό οίκο με σκοπό τη διερεύνηση εναλλακτικών νομοθετικών πρακτικών που εφαρμόζονται από άλλες χώρες της Ε.Ε. και στις ΗΠΑ σε παρόμοιες περιπτώσεις, όπου εταιρείες υπό πτώχευση έχουν τη δυνατότητα εισόδου σε κατάσταση προστασίας από τους πιστωτές τους μέχρι την εξυγίανση τους μέσω της αναδιάρθρωσης των χρεών τους (π.χ. Κεφάλαιο 11 του Κώδικα περί Πτωχεύσεων στις ΗΠΑ).