Στα πλαίσια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της αυξημένης ανεργίας, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) θεωρεί πως η ελευθεροποίηση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων αποτελεί σημαντικό μέτρο αντιμετώπισης των οικονομικο-κοινωνικών προβλημάτων. 

Οι αντιδράσεις των διαφόρων οργανωμένων συνόλων που διαφωνούν με την έκδοση των Διαταγμάτων για επέκταση των τουριστικών ζωνών έτσι ώστε όλη η Κύπρος να λειτουργεί ως τουριστική περιοχή είναι υπερβολικές και άνευ περιεχομένου. Υπενθυμίζουμε και τονίζουμε πως η επέκταση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων είναι εντελώς εθελοντική και εναπόκειται στον κάθε επιχειρηματία να αποφασίσει ο ίδιος εάν επιθυμεί και πότε να λειτουργήσει την επιχείρησή του.

Επιπλέον, η επέκταση των τουριστικών ζωνών δεν επηρεάζει τους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων των καταστημάτων καθότι η σχετική νομοθεσία καθορίζει μέγιστο αριθμό ωρών που οι υπάλληλοί τους μπορούν να εργάζονται. Αντιθέτως, η απόφαση αυτή θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα ενισχύσει την αγορά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύει η οικονομία μας, οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για τόνωση της απασχόλησης και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι να αντιδρούμε κατά τρόπο υπερβολικό και αντιπαραγωγικό.